Web Analytics

LATEST

List of recent stuff


2024-06-05 – Obs! Den här hemsidan kommer att försvinna när pågående abonnemangstid går ut i början av september 2024. Läsare hänvisas till min gamla blogg pressyltaredux.com där praktiskt taget samtliga länkar ändå finns. 
 https://www.pressyltaredux.com


2023-08-24 – Dagens Nyheter  –
"Min röst är min – men med AI blir den plötsligt någon annans"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-min-rost-ar-min-men-med-ai-blir-den-plotsligt-nagon-annans/


2023-04-08 – Tio år sedan Margaret Thatcher dog –
Den 8 april 2013 lade jag upp en runa över Thatcher på min nu avsomnade blogg Pressylta Redux...

 https://www.pressyltaredux.com/2013/04/margaret-thatcher-1925-2013/


2023-02-27 – Dagens Nyheter –
"Kriserna hopar sig och snart går en engelsk epok i graven"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-kriserna-hopar-sig-och-snart-gar-en-engelsk-epok-i-graven/


2022-12-19 – Dagens Nyheter –
"Vi 'gamblar' med språket när vi lånar för mycket från engelskan"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-vi-gamblar-med-spraket-nar-vi-lanar-for-mycket-fran-engelskan/


2022-11-06 – Dagens Nyheter –
"Opartiskheten han bli ett ok för den hyllade hundraåringen BBC"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-petterson-opartiskheten-kan-bli-ett-ok-for-den-hyllade-hundraaringen-bbc//


2022-10-30 – Dagens Nyheter –
"Den brittiska vintern blir lång och hård"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-den-brittiska-vintern-blir-lang-och-hard/


2022-09-11 – Dagens Nyheter –
"Elizabeth spelade sin roll virtuost"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-elizabeth-spelade-sin-roll-virtuost/


2022-07-07 – Dagens Nyheter –
"Boris Johnsons tragiska komedi är äntligen över"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-boris-johnsons-tragiska-komedi-ar-antligen-over/


2022-05-18 – Bengt Anderbergsällskapets hemsida
"Tre saker jag skulle vilja prata med Bengt Anderberg om" (2016)

 https://www.bengtanderbergsallskapet.nu/aktuellt/


2022-05-09 – Dagens Nyheter  –
"Irland har lärt sig historiens bittra läxa"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-irland-har-lart-sig-historiens-bittra-laxa/


2022-04-25 – Dagens Nyheter  –
"Se upp för självömkande män med stora politiska planer"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-se-upp-for-sjalvomkande-man-med-stora-politiska-planer/


2022-03-14 – Dagens Nyheter  –
"Historien har en plågsam benägenhet att gå i repris"

 https://www.dn.se/kultur/kulturdebatt-historien-har-en-plagsam-benagenhet-att-ga-i-repris/


2021-12-20 – Dagens Nyheter  –
"Varför floppar högerpopulisterna i medierna?"

 https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-varfor-floppar-hogerpopulisterna-i-medierna/


2021-11-01 – Boken om Gustaf Ericsson finns nu i eboksformat –
'Mannen som kom tillbaka från de döda' i en utökad version med nya faktauppgifter.
 
https://webshop.publit.com/sv/webshop/gunar-petterssons-bokshop_3843


2021-09-18 – Gunnar Walls blogg –
”De gåtfulla spåren av en gestalt i Ebbe Carlssonaffärens utkanter” 

https://gunnarwall.wordpress.com/2021/09/18/de-gatfulla-sparen-av-en-gestalt-i-ebbe-carlssonaffarens-utkanter/


2021-09-09 – Dagens Nyheter –
”Storbritanniens globala glansdagar är över”

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-storbritanniens-globala-glansdagar-ar-over/


2021-05-08 – Dagens Nyheter –
”The Guardian är global i sin utblick och provinsiell i sin självsyn”

https://www.dn.se/kultur/the-guardian-ar-global-i-sin-utblick-och-provinsiell-i-sin-sjalvsyn/

 

2021-04-19 – Dagens Nyheter
– ”Lojalisterna på Nordirland sitter fast i en gammal tankevärld” 

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-lojalisterna-pa-nordirland-sitter-fast-i-en-gammal-tankevarld/
​​​​​​​

2021-04-18 – Dagens Nyheter –
”Dagen då BBC inte hade något att rapportera” 

https://www.dn.se/kultur/kulturdebatt-dagen-da-bbc-inte-hade-nagot-att-rapportera/
 

2021-04-06 – Delöversättning för Polaris förlag
– Hunter Biden, ”Allt det vackra” 

https://www.bokforlagetpolaris.se/allt-det-vackra/t-0/9789177955504
 

2021-03-07 – Dagens Nyheter
– “Skottland leder kampen för att lämna UK och återförenas med Europa”

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-skottland-leder-kampen-for-att-lamna-uk-och-aterforenas-med-europa/
 

2021-02-07 – Tribune Magazine (online)– ”At Home in the Welfare State”
https://tribunemag.co.uk/2021/02/at-home-in-the-welfare-state
 

2021-01-11 – Dagens Nyheter
– ”Den konservativa debatten känns raljant och besatt av kulturkrig” 

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-den-konservativa-debatten-kanns-raljant-och-besatt-av-kulturkrig/
 

2020-10-18 – Dagens Nyheter
– ”Hon återupprättar Jack the Rippers offer”

https://www.dn.se/kultur/hon-aterupprattar-jack-the-rippers-offer/
 

2020-08-28 – Översättning för Natur & Kultur
– Joe Biden, ”Löften till en son”

https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-sakprosa/loften-till-en-son
 

2020-07-07 – Gunnar Walls blogg
– “Gunnar Pettersson, London, om 10 juni: En medveten och cynisk svensk antiklimax

https://gunnarwall.wordpress.com/2020/07/07/gunnar-pettersson-london-om-10-juni-en-medveten-och-cynisk-svensk-antiklimax/
/