Web Analytics

Calendar

List of recent stuff


2021-09-09 – Dagens Nyheter –
”Storbritanniens globala glansdagar är över”

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-storbritanniens-globala-glansdagar-ar-over/


2021-05-08 – Dagens Nyheter –
”The Guardian är global i sin utblick och provinsiell i sin självsyn”

https://www.dn.se/kultur/the-guardian-ar-global-i-sin-utblick-och-provinsiell-i-sin-sjalvsyn/

 

2021-04-19 – Dagens Nyheter
– ”Lojalisterna på Nordirland sitter fast i en gammal tankevärld” 

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-lojalisterna-pa-nordirland-sitter-fast-i-en-gammal-tankevarld/
​​​​​​​

2021-04-18 – Dagens Nyheter –
”Dagen då BBC inte hade något att rapportera” 

https://www.dn.se/kultur/kulturdebatt-dagen-da-bbc-inte-hade-nagot-att-rapportera/
 

2021-04-06 – Delöversättning för Polaris förlag
– Hunter Biden, ”Allt det vackra” 

https://www.bokforlagetpolaris.se/allt-det-vackra/t-0/9789177955504
 

2021-03-07 – Dagens Nyheter
– “Skottland leder kampen för att lämna UK och återförenas med Europa”

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-skottland-leder-kampen-for-att-lamna-uk-och-aterforenas-med-europa/
 

2021-02-07 – Tribune Magazine (online)– ”At Home in the Welfare State”
https://tribunemag.co.uk/2021/02/at-home-in-the-welfare-state
 

2021-01-11 – Dagens Nyheter
– ”Den konservativa debatten känns raljant och besatt av kulturkrig” 

https://www.dn.se/kultur/gunnar-pettersson-den-konservativa-debatten-kanns-raljant-och-besatt-av-kulturkrig/
 

2020-10-18 – Dagens Nyheter
– ”Hon återupprättar Jack the Rippers offer”

https://www.dn.se/kultur/hon-aterupprattar-jack-the-rippers-offer/
 

2020-08-28 – Översättning för Natur & Kultur
– Joe Biden, ”Löften till en son”

https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-sakprosa/loften-till-en-son
 

2020-07-07 – Gunnar Walls blogg
– “Gunnar Pettersson, London, om 10 juni: En medveten och cynisk svensk antiklimax

https://gunnarwall.wordpress.com/2020/07/07/gunnar-pettersson-london-om-10-juni-en-medveten-och-cynisk-svensk-antiklimax/
/